2015-2019 жылдарға арналған Болжам

2014 жылдың 27 қыркұйегінде №341 қаулысымен мақұлданған Ақтөбе облысының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2015-2019 жылдарға арналған болжамы.