2015 жыл

Күні және уақыты 25.06.2015 15:39:53
Қорытындылар жайлы хаттама
Шақырудың № 801394
Шақырудыңатауы: Ақтөбе облысының 2016-2020 жылдарға арналған аумақтық дамыту бағдарламасын және Аумақты дамыту бағдарламасын жүзеге асыру бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлеу / Разработка Программы развития территории Актюбинской области на 2016-2020 годы и Плана мероприятий по реализации Программы развития территории Тапсырыс берушінің өкілі және ұйымдастырушының өкілі туралы ақпарат:
Аты-жөні
Лауазымы
Рөлі
1
АЙДАШЕВА РУЗИЯ АДИЕТОВНА
Директор
Тапсырысберушініңөкілі
2
АЙДАШЕВА РУЗИЯ АДИЕТОВНА
Директор
Ұйымдастырушыныңөкілі
Лот нөмірі 1
Лоттыңатауы: Услуги по разработке системы бюджетирования/планирования
Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):
Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы
Қолданунегізі
Сатып алу нысанының түрі
Сатып алуларға бөлінген сома, теңге
Услуги по разработке системы бюджетирования/планирования
32-баптың 2)-тармағы конкурс тәсiлiмен мемлекеттiк сатыпалу өтпеді деп танылса, жүргізілуі мүмкін. Осы ереже конкурс тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алу
Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жарамсыз деп танылған жағдайларға қолданылмайды.
Услуга
10 714 286.00
Шақырылған өнім беруші туралы ақпарат:
Жабдықтаушыныңатауы
БСН (ЖСН)
Өкілдіңаты-жөні
Деректемелері
1
"Экономикалықзерттеулер институты" акционерлікқоғамы
07024000015
8
КОШЕРБАЕВА АЙГУЛЬ БЕДЕЛБАЕВНА
Мекен-жайы: Қазақстан, Астана қ., ТЕМИРКАЗЫК 65, м-н Чубары
КБе: 17
БСН: KKMFKZ2A ЖСК:
KZ10070KK1KS00044004 Банктіңаты: "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" ММ
Өнімберушініңбағаұсынысытуралыақпарат:
Бөлінген сома
Жабдықтаушының бағасы
Конкурстық баға ұсынысын ұсынған уақыты мен күні
10714286
10714286
23.06.2015 16:21:53
Біліктілік талаптарына әйкестік /сәйкессіздік нәтижелері:
Шақырылған
Өнімберушінің атауы
Ұйымдастырушының өкілі
Ұйымдастырушы
Өкілінің шешімі
Сәйкессіздік себебі
Негіздеме (ауытқыған жағдайда көрсетілетіді)
"Экономикалық зерттеулер институты" акционерлік қоғамы
АЙДАШЕВА
РУЗИЯ
АДИЕТОВНА
Жіберілген
Шақырылған өнім беруші "Экономикалық зерттеулер институты" акционерлік қоғамы «Электрондық сатып алу арқылы бір көзден алу» тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу шешілді.
Тапсырысберушініңөкілі
АЙДАШЕВА РУЗИЯ АДИЕТОВНА
қолы
Ұйымдастырушыныңөкілі
АЙДАШЕВА РУЗИЯ АДИЕТОВНА
қолы
Электронды конкурс тәсілімен
мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы
Хабарландыру
030010, Актөбе қ., Әбілқайыр хан данғылы ,40, мекен-жайы бойынша орналасқан «Ақтөбе облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» ММ келесі қызметтерді электрондық мемлекеттік сатып алу бойынша конкурсты өткізу туралы хабарлайды:
Лот №1 ««Ақтөбе облысының 2016-2020 жылдарға арналған аумақтық дамыту бағдарламасын және Аумақты дамыту бағдарламасын жүзеге асыру бойынша іс-шаралар жоспарын» әзірлеу жөніндегі қызметтері»
Сатып алынатын қызметтің толық тізімі, оның мөлшері мен толық ерекшелігі электронды конкурстық құжаттамада көрсетілген.
Конкурсқа Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы 8–бабының 1-бөлімінде көрсетілген біліктілік талаптарына жауап беретін барлық әлеуеттік жеткізушілер жіберіледі.
Конкурстық құжаттаманың көшірмелер пакетін электронды тіркеуден кейін www.goszakup. gov.kz сайтынан алуға болады.
Конкурсқа қатысуға электронды конкурстық сұранымдар 2015 жылғы 02 маусымда сағат 18.00-де Веб-порталда автоматты түрде Актөбе қ., Әбілқайыр хан данғылы ,40 мекен-жайы бойынша ашылады.
Қосымша ақпарат пен анықтамаларды мына телефон арқылы алуға болады: 8 (7132) 564526, 564722.
Қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының өкілі: Кереева С.М. – әкімшілік бөлімінің басшысы, конкурстық комиссия хатшысы.
Байланыс телефоны: 8 (7132) 564907
Интернет-ресурс:www. goszakup.gov.kz
Электрондық конкурс тәсілімен «Ақтөбе облысының 2016-2020 жылдарға арналған аумақтық дамыту бағдарламасын және Аумақты дамыту бағдарламасын жүзеге асыру бойынша іс-шаралар жоспарын» әзірлеу жөніндегі қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы хабарландыру